U  behandelt in de week van 30 november tot 2 december 2021 de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.
Graag geeft de VNG u gemeentelijke standpunten mee op twee dossiers. Dat zijn:

1. Stikstofaanpak biedt nog geen oplossing

  • Er moet op korte termijn stikstofruimte komen voor ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Een helder samenhangend toekomstbeeld voor het landelijk gebied en de agrarische sector is nodig;
  • Het stikstofbeleid past niet in de NOVI.

2. Vergroenen van de stad vraagt om samenwerking

  • Zorg voor een integrale benadering van gebiedsontwikkeling, met aandacht voor vergroening vanuit het MIRT /
  • leefomgevingsprocessen en regelingen woningbouw;
  • Ontwikkel een financieringsmodel met substantiële ondersteuning van gemeenten om serieus te kunnen werken aan de opgaven op het vlak van groen en klimaatadaptatie;
  • Focus op stimuleren en verleiden