Ledenbrief nummer
Lbr. 19/068

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG commissies (inclusief colleges). Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. In bijgaande profielschetsen vindt u nadere informatie over de doelgroepen die in aanmerking komen voor de betreffende vacature en de vereisten per vacature.

De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Paul Depla), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht van de adviescommissie worden uiterlijk 25 oktober a.s. bekend gemaakt aan de leden. Op dat moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de Buitengewone ALV van 29 november a.s. spreken de leden zich uit over de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten.

Aanmelding kandidaten

  • U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 2 oktober a.s. vóór 12.00 uur
  • Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacature(s) uw belangstelling uitgaat.