Ledenbrief nummer
Lbr. 15/068

De VNG zoekt kandidaten voor 15 vacatures in het bestuur en een aantal vaste beleidscommissies. Het gaat daarbij onder meer om de vacature van voorzitter van de commissie Milieu, Energie & Mobiliteit, die vanuit die hoedanigheid ook bestuurslid is. Daarnaast zoeken wij een voorzitter en leden voor de nieuwe commissie Raadsleden & Griffiers (R&G). Inclusief de voorzitter zal de nieuwe commissie 16-20 leden tellen. De commissie gaat zich binnen de VNG governance vooral richten op de rol en de positie van de gemeenteraad en zal daartoe intensief samenwerken met de andere commissies. Op basis van de ervaringen in de komende periode besluiten de leden tijdens de ALV van juni 2017 over de formele verankering van deze commissie in de VNG governance.

Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. Voor de nieuwe commissie R&G komen alleen raadsleden en griffiers in aanmerking.

De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Peter Noordanus), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht van de adviescommissie worden uiterlijk 21 oktober a.s. bekendgemaakt aan de leden.

Op dat moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de Buitengewone ALV van 25 november a.s. stemmen de leden over de kandidaten die de adviescommissie heeft voorgedragen en eventuele tegenkandidaten.

Aanmelding kandidaten

  • U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur, aantal vaste beleids-commissies en de nieuwe commissie tot uiterlijk vrijdag 25 september 2015, 12.00 uur
  • Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.