Ledenbrief nummer
TLE/U201700657

Geachte leden van de Afdeling Advisering,


Inleiding
De regering heeft onlangs de ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur (AmvB) krachtens de Omgevingswet en het voorstel van wet Invoeringswet Omgevingswet aan u ter advisering voorgelegd. De VNG heeft tijdens de internetconsultatie over concepten van deze besluiten en het voorstel van wet haar zorgpunten kenbaar gemaakt en verbetervoorstellen gedaan.