Ledenbrief nummer
Lbr. 20/093

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de Kamerbrief van het kabinet van 14 december jl. over de maatregelen in het kader van de lockdown, noodopvang voor kinderen, continuïteit van (jeugd)hulp en ondersteuning, opvang dak- en thuislozen, accountantscontrole Tozo, Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, gevolgen lockdown voor sport en cultuur, compensatie coronakosten gemeenten, de VNG Dialoog heroriëntatie zelfstandig ondernemers en de ondersteuning door de VNG van gemeenten tijdens de feestdagen.

Over de actuele ontwikkelingen rond de ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten (tijdelijke banen) om een aantal cruciale sectoren te ontlasten, informeren wij u in een aparte ledenbrief.