Ledenbrief nummer
Lbr. 15/058

De VNG liet de commissie-Dekker in 2013 onderzoek doen naar de relatie tussen gemeenten en woningcorporaties. Conclusie: met woningcorporaties moeten geen vrijblijvende maar wederkerige en verplichtende prestatieafspraken worden gemaakt.
Dit is nu geregeld in de Woningwet 2015 die per 1 juli in werking is getreden.

Heldere regels
De Woningwet 2015 biedt heldere regels voor sociale huisvesting. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector.

Prestatieafspraken
In de Woningwet staat nu dat een woningcorporatie naar redelijkheid moet bijdragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid in de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is.
De gemeente maakt samen met de woningcorporatie én huurdersvertegenwoordigers prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een heldere woonvisie is een belangrijke voorwaarde om tot goede afspraken te komen. 

Volledige brief