Ledenbrief nummer
Lbr. 15/053

Onlangs is door de Nederlandse Stichting Geluidshinder een nieuwe richtlijn uitgebracht, die gebruikt kan worden voor de beoordeling van muziekgeluid in horecabedrijven: de “Richtlijn Muziekspectra in horecabedrijven”.
Deze richtlijn vervangt het bestaande standaardspectrum voor popmuziek uit 1988 en het later toegevoegde spectrum voor housemuziek.