Ledenbrief nummer
Lbr. 19/066

Naar aanleiding van de uitkomst van een tussentijdse evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, worden nieuwe afspraken voorgesteld. Nieuwe afspraken waarmee we het systeem voor inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval vereenvoudigen, verduidelijken én verbeteren.

De voorgestelde nieuwe afspraken vervangen voor een deel de huidige afspraken binnen de raamovereenkomstperiode en bieden tegelijkertijd een perspectief voor de langere termijn.

Het nieuwe en volledige pakket aan afspraken wordt naar verwachting op 31 oktober a.s. behandeld door het VNG bestuur. Afhankelijk van de uitkomst worden de afspraken vervolgens ter instemming voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op 29 november 2019.

Deze ledenbrief geeft een eerste inzicht in het totaalpakket aan voorgestelde afspraken, het tot nu toe gerealiseerde onderhandelingsresultaat en de concrete afspraken over de afrekening van 2017, 2018 en 2019.