Ledenbrief nummer
Lbr. 21/029

De VNG heeft een voorstel gedaan aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor een nieuwe standaardachtervangovereenkomst. Dit voorstel is mede gebaseerd op een ledenraadpleging in juni 2020. WSW heeft onze voorstellen en een aantal wijzigingen als gevolg van het strategisch programma van WSW verwerkt in een nieuwe standaardovereenkomst (de definitieve versie wordt binnenkort op onze website geplaatst). De VNG heeft hieraan haar goedkeuring verleend (besluit VNG-bestuur 15 april 2021). WSW gaat alle deelnemende gemeenten in mei 2021 de nieuwe overeenkomst ter ondertekening toesturen.