Ledenbrief nummer

Lbr. 15/056

Voor u ligt de ledenbrief bij het nieuwe hoofdstuk 3 van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen), waarmee een handvat wordt geboden bij het invoeren of verbeteren van een gemeentelijk vergunningenstelsel voor seksbedrijven. Deze modelverordening wordt nu gepubliceerd omdat een substantieel aantal gemeenten de wens heeft om binnen afzienbare tijd een (nieuw of verbeterd) vergunningen­stelsel voor seksbedrijven in te voeren, terwijl het beoogde wettelijke kader (de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, hierna: Wrp) vooralsnog op zich laat wachten.

*NB: zie ook Update 'Prostitutiehoofdstuk' model-APV (VNG-ledenbrief, 2 februari 2016)