Ledenbrief nummer
Lbr. 14/065

De adviescommissie Governance van de VNG zoekt kandidaten voor een nagekomen vacature in de commissie Ruimte & Wonen. De vacature is ontstaan doordat de heer Bergkamp, wethouder van Breda, zich heeft teruggetrokken als commissielid.

Alle kandidaten op de voordracht van de adviescommissie, inclusief de door het bestuur benoemde waarnemers, en eventuele tegenkandidaten zullen in de Buitengewone ALV van 17 november a.s. aan de leden worden voorgelegd.