Ledenbrief nummer
Lbr. 22/055

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Op 22 september jl. informeerden wij u over de benoeming van 217 waarnemers in VNG-bestuur, commissies en colleges. Deze waarnemers zijn benoemd door het VNG-bestuur op voordracht van de Voordrachtscommissie. Daarna zijn op 28 september jl. de vacature van (vice)voorzitter en een aantal vacatures in het College voor Arbeidszaken en de commissie Europa & Internationaal opengesteld. In deze ledenbrief maken wij de door de Voordrachtscommissie voorgedragen kandidaten voor deze nieuwe vacatures bekend en openen wij de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten voor alle kandidaten die zijn voorgedragen in de twee vacaturerondes.