Ledenbrief nummer

Lbr. 20/006

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 30 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van vicevoorzitter commissie Europa & Internationaal en voorzitter College voor Arbeidszaken. Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. In de profielschetsen in de bijlage vindt u nadere informatie over de doelgroepen die in aanmerking komen voor de betreffende vacature en de vereisten per vacature.