Geachte dames en heren,

Op 11 september debatteert u met minister De Jonge over de wijkverpleging. Namens de VNG vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

  • Voorkom afschuifgedrag van Zvw naar Wmo;
  • Zorg dat afspraken over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars werken;
  • Toegang tot Wlz blijft een punt van zorg;
  • Roep kabinet op meer in te zetten op preventie.