Geachte dames en heren,

Op 20 december debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over de maatschappelijke opvang (mo). Uit het 4e Trimbos-rapport over de landelijke toegankelijkheid mo blijkt dat er nog heel veel beter kan. Ook gemeenten vinden dat het beter moet. We weten dat eerste opvang altijd geboden moet worden, of dat je je als gemeente ervan moet vergewissen dat iemand met zekerheid bij een andere gemeente terecht kan en dat ook moet regelen door de zogenaamde warme overdracht.