Geachte dames en heren,

Op woensdag 24 april debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over de GGZ.

De VNG is vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van het Hoofdlijnenakkoord GGZ en onderschrijft de doelen, maar heeft nog niet getekend. Dat hebben wij ook vorig najaar bericht bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling VWS.

De VNG wil nogmaals benadrukken dat het het Hoofdlijnenakkoord pas kan tekenen als er financiƫle ruimte komt voor gemeenten om de gevolgen van ambulantisering in de GGZ goed op te vangen. Gemeenten worstelen met de opvang van ambulantisering. Deze loopt al enkele jaren en leidt tot steeds meer kosten en problemen met veiligheid in wijken. De bijkomende schaarste aan passende woningen versterkt dit.

Wij roepen u daarom op er bij de staatssecretaris op aan te dringen bij Voorjaarsnota voldoende budget vrij te maken, zodat wij in staat zijn het Hoofdlijnenakkoord te tekenen.