Geachte dames en heren,

Volgende week donderdag 10 februari debatteert u met het kabinet over de Startnota. Vanuit de VNG willen we u opmerkzaam maken op een paar zaken.