Op 28 maart debatteert de Vaste Kamercommissie van IenW met minister Harbers en staatssecretaris Heijnen over de strategische keuzes die betrekking hebben op de bereikbaarheid. Voor provincies en gemeenten staat er veel op het spel. Denk aan de bereikbaarheid die onder druk staat, de verschraling van het regionale OV en de tekorten op het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Het is tijd om na te denken over hoe we ons mobiliteitssysteem anders gaan inrichten.