Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nam in 2022 met meer dan 27 procent toe. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, ook omdat verkeersveiligheid een belangrijke randvoorwaarde is in het licht van de woningbouwopgave, de duurzame mobiliteitstransitie en vergrijzing. De cijfers laten zien dat we nu niet genoeg doen. Gemeenten en provincies werken hard aan de verbetering van de verkeersveiligheid met risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s als basis. Om de negatieve trend te keren zullen álle SPV-partners van verkeersveiligheid een prioriteit moeten maken en daar ook naar handelen. Er is meer voor nodig om de negatieve trend te keren en de verkeersveiligheid nog verder te verbeteren: structurele financiering, voldoende capaciteit, meer coördinatie en meer snelheid.