Ledenbrief nummer

Lbr. 14/016 /017/ 018

Samenvatting

Actiepunten om natuur te koppelen aan andere maatschappelijke thema’s , zoals zorg (jeugd, ouderen, gehandicapten)  onderwijs, arbeidsmarkt en  klimaat

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging Natuurmonumenten en 8 andere natuurbeschermingsorganisaties hebben samen een pamflet opgesteld: GROEN VERBINDT.

Dit pamflet is bedoeld als inspiratie voor de collegeonderhandelingen en de collegeakkoorden.

Er  zijn actiepunten in opgenomen die wij ter overweging bij u neerleggen om natuur te koppelen aan andere maatschappelijke thema’s. Door deze verbindingen te leggen kunnen goede resultaten worden  behaald op velerlei terrein. Zoals in de zorg, de arbeidsmarkt,  het onderwijs en het klimaat.

We geven ook concrete voorbeelden. Deze zullen in een collegeakkoord aan kracht winnen als er een indicatie bij te vermelden is van de mate van succes na vier jaar.