Ledenbrief nummer
DC-2017/2228

Geachte bestuurders,

Namens alle partners in het deltaprogramma bieden wij u het Deltaprogramma 2018 aan, dat door het kabinet is vastgesteld en op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nieuw hierin is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dit plan zal - net als het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater – vanaf dit jaar een vast onderdeel zijn van het jaarlijkse Deltaprogramma.