Ledenbrief nummer
Lbr. 19/009 LOGA 19/01

Tijdens de onderhandelingen over de tekst van de genormaliseerde Cao Gemeenten, is in het LOGA gesproken over het oplossen van individuele geschillen tussen werkgever en werknemer. Partijen in het LOGA benadrukken het belang van het in onderling overleg oplossen van geschillen.