Geachte dames en heren,

A.s. woensdag is het Verzameloverleg: Administratieve lasten / Regeldruk / Governance / Gegevensuitwisseling in de zorg / Gegevensbescherming / Innovatie / Verspilling in de zorg. Vanuit de VNG willen we uw aandacht vragen voor twee punten:

  1. Uitwisseling van gegevens t.b.v. een integrale dienstverlening
  2. Verplicht gebruik administratieve standaarden Wmo en Jeugdwet