Ledenbrief nummer

Lbr. 23/046

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Op 27 oktober informeerden wij u over de kandidaten van de voordrachtscommissie voor de 14 vacatures in het VNG-bestuur en de -commissies. Conform de VNG-statuten werd de mogelijkheid geopend tot het stellen van andere kandidaten. Er zijn hierop geen reacties gekomen. In de Najaars ALV van 1 december worden de kandidaten van de Voordrachtscommissie ter besluitvorming aan u voorgelegd.