Ledenbrief nummer
Lbr. 21/045

Op 6 mei 2021 informeerden wij u over de kandidaten van de voordrachtscommissie (voorzitter Paul Depla) voor in totaal 14 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. Hierbij is conform de VNG Statuten de mogelijkheid geopend tot het stellen van andere kandidaten. Er zijn hierop geen andere kandidaten gesteld. In de ALV van 16 juni 2021 worden de kandidaten van de voordrachtscommissie ter besluitvorming aan u voorgelegd.