Ledenbrief nummer
Lbr. 21/028 LOGA : 21/02

Op 18 december 2017 bent u geïnformeerd over de uitwerking van het Akkoord Reparatie FLO overgangsrecht. Daarna zijn vele circulaires gevolgd, o.a. over de transitie van de levenslooptegoeden, het versneld sparen levensloop en de afkoop van FLO-60 jaar. Omdat de transitie van de levenslooptegoeden en het versneld sparen levensloop kunnen leiden tot inkomensderving van de ambtenaar hebben partijen in het Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden (LOBA) afspraken gemaakt over een compensatieregeling.

Hierover bent u bijcirculaire van 15 juli 2020 (kenmerk TAZ/U202000572) geïnformeerd. De nadere uitwerking van deze regeling in een CAR-regeling is recent tot stand gekomen. Met deze brief wordt u hierover geïnformeerd.

Bijlage(n)