Ledenbrief nummer
Lbr. 20/055 LOGA 20/06

Op 18 december 2017 bent u geïnformeerd over de uitwerking van het Akkoord Reparatie FLO- overgangsrecht. Daarna zijn vele circulaires gevolgd, o.a. over de transitie van de levenslooptegoeden, het versneld sparen levensloop en de afkoop van FLO-60 jaar. Omdat de transitie van de levenslooptegoeden en het versneld sparen levensloop kunnen leiden tot inkomensderving van de ambtenaar hebben partijen in het Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden (LOBA) afspraken gemaakt over een compensatieregeling. De uitwerking van deze regeling is recent tot stand gekomen.

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de inhoud van de compensatieregeling alsmede de wijze waarop hier uitvoering aan zal worden gegeven.