Ledenbrief nummer
Lbr. 15/060

Voor de bed-bad-broodvoorziening die gemeenten bieden is, in de periode van 17 december 2014 tot de aanvulling op het bestuursakkoord wordt getekend of totdat er een uitspraak is van de Raad van State (naar verwachting uiterlijk 1 november), 10,3 miljoen euro beschikbaar.

Het geld wordt uitgekeerd volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de bed-bad-brood-aantallen die gemeenten onlangs bij de VNG hebben aangeleverd (voor de periode van half december 2014 tot juni 2015).

Dit hebben Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Jos Wienen, voorzitter van de VNG-commissie Asiel en Integratie, en Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, vorige week in een bestuurlijk overleg afgesproken.