Ledenbrief nummer
TLD/U201800178

Geachte heer Grapperhaus,

Algemeen

Medio november vorig jaar heeft u ons het eindrapport met bijlagen van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 toegestuurd. Wij hebben de heer Kuijken, voorzitter van deze commissie, input mee gegeven voor zijn rapport via onze commissie Bestuur en Veiligheid, waar hij in juli 2017 te gast is geweest. De heer Kuijken heeft zijn rapport ook onlangs toegelicht in deze commissie. Mede op basis van deze gesprekken willen wij u graag onze reactie op het evaluatierapport doen toekomen.

Wij zijn van mening dat de commissie Kuijken een goede analyse heeft gegeven van de wijze waarop de huidige politieorganisatie tot stand is gekomen en van de huidige stand van zaken in het reorganisatieproces. De implementatie van de Politiewet is mede als gevolg van de ‘herijking’ nog niet af en wij zijn het met de commissie eens dat nog geen eindoordeel kan worden gegeven over de effecten van de wet. Tevens zijn wij van mening dat er op dit moment geen reden is om tot fundamentele wijzigingen in de politieorganisatie over te gaan. Wij realiseren ons dat het hele reorganisatieproces de afgelopen jaren veel heeft gevraagd van de politie en waarderen het daarom des te meer dat de politie op lokaal niveau wel altijd aanwezig was en adequaat heeft gereageerd als de situatie daarom vroeg.

Wij zijn het met de commissie Kuijken eens dat de politieorganisatie zich de komende jaren verder moet doorontwikkelen en verbeteren. De commissie doet hiervoor ook diverse aanbevelingen. In deze brief geven wij graag onze reactie op een aantal van deze aanbevelingen.

Volledige brief