Ledenbrief nummer
Lbr. 16/031

In de ALV van juni 2015 hebben gemeenten de beweging die zij in vorige jaren begonnen met kracht doorgezet. ‘Samen doen wat samen kan’ is het motto waaronder de Nederlandse gemeenten hun krachten als meest nabije overheid voor inwoners en ondernemers willen bundelen. Op het vlak van dienstverlening en de daarbij horende informatievoorziening is deze krachtenbundeling vormgegeven in de Digitale Agenda 2020.

Om ook in 2017 de ambities van de Digitale Agenda waar te maken, vragen wij de ALV om in te stemmen met een aantal uitnames uit het Gemeentefonds en met de Position Paper Privacy.