Ledenbrief nummer
Lbr. 14/079

Met het vaststellen van het stuk ‘Organisatie van uitvoeringskracht’ van juni 2014 belegden de gemeenten een belangrijke taak bij de VNG: de ondersteuning van de uitvoeringskracht van gemeenten en hun samenwerkingsverbanden, met name in het nieuwe sociale domein.

De uitwerking hiervan, met name in het sociaal domein, heeft de afgelopen tijd een steeds groter beslag gekregen op de werkzaamheden van en vanuit de VNG. Het gaat hierbij om een proces waarbij, net als bij gemeenten zelf, werd aangelopen tegen omstandigheden die niet waren voorzien toen het proces werd ingezet.