Ledenbrief nummer
Lbr. 19/025

Tijdens de ALV 2018 stemden de leden in met de uitgangspunten voor de meerjarige ontwikkeling van de contributie. Deze randvoorwaarden houden in dat de contributie stijgt op basis van twee componenten:

  • Compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers.
  • 1,0% voor de groei naar volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie vanuit de contributie.

Voorstel 2020

De compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling gebaseerd op CPB- indexcijfers is 2,2% voor 2020. Daarom stelt het VNG-bestuur de leden voor om de contributie over 2020 met 3,2% te verhogen.

Volledige brief