Geachte mevrouw Schipper-Spanninga,

U heeft ons op verzoek van de minister van BZK mede namens de andere betrokken bewindslieden van VWS, JenV en SZW gevraagd om in zeer korte tijd te reageren op de beoogde Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen. Onder deze zeer dringende omstandigheden denken wij graag mee over de mogelijkheden om de verspreiding van het coronavirus en de druk op de zorg te beheersen. Het beoogde wetsvoorstel heeft op twee manieren directe consequenties voor gemeenten. Ten eerste leidt een CTB-plicht voor werknemers in CTB-plichtige sectoren tot een extra handhavingstaak voor gemeenten. Ten tweede zijn gemeenten zelf werkgever en beheerder van locaties in een sector waar de bevoegdheid zou ontstaan om een CTB aan werknemers en bezoekers te vragen. Ik ga op deze consequenties afzonderlijk in.