Ledenbrief nummer

TIS/U201800622

Geachte heer Knops,

Graag doen wij in reactie op uw bovengenoemde brief onze opmerkingen ter zake het Wetsvoorstel elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen aan u toekomen.