Ledenbrief nummer
ECFD/U201501195

Geachte heer Blok,

Onlangs heeft u ons de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit met betrekking tot (onder andere) de veiligheid van betonnen galerijvloeren ter consultatie voorgelegd in het kader van de code interbestuurlijke verhoudingen.