Ledenbrief nummer

Lbr. 23/029

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Vanwege de val van het kabinet Rutte IV op 7 juli is het VNG-bestuur bijeengeweest om een brief aan de Eerste en Tweede Kamer op te stellen. Deze is zondag 9 juli verzonden en breed door de media opgepakt.

In de brief roepen we - samen met het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen - het parlement op te voorkomen dat ons land stil komt te staan. We benoemen zeven opgaves die geen stilstand kunnen verdragen. Dat zijn het bouwen van woningen, de energietransitie, het landelijk gebied, bestaanszekerheid, de jeugdzorg, de asielproblematiek en het openbaar vervoer.