Ledenbrief nummer
Lbr. 17/059

Voor u ligt onze analyse van het nieuwe Regeerakkoord en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor gemeenten. In deze ledenbrief gaan wij na een voorwoord van Algemeen directeur Jantine Kriens eerst in op het algemene financiële beeld voor de gemeenten. Daarna reageren wij op de inhoudelijke voorstellen in het Regeerakkoord. Op verschillende punten beschrijven we tevens wat de lobby inzet is. In de eerste honderd dagen van het nieuwe kabinet zullen we de lobby inzet aanscherpen met onze leden.

Rectificatie: In de eerste versie van onze bijzondere ledenbrief stond abusievelijk 'aan het eind van de kabinetsperiode moeten jaarlijks 30.000-50.000 bestaande woningen van het aardgas afgehaald worden, zodat in 2030 de hele voorraad van zes miljoen woningen aardgasvrij is'. Het jaartal moet echter zijn: 2050. Wij hebben dit in de versie hieronder hersteld.