Geachte heer De Jonge,


Al langere tijd krijgen de VNG en het IPO signalen dat de stijging van het aantal specifieke uitkeringen
zorgt voor gigantische administratieve- en verantwoordingslasten bij gemeenten en provincies, maar
ook voor de controlerend accountants. In 2018 waren er nog 16 gemeentelijke specifieke uitkeringen
en in 2021 waren er 131 gemeentelijke specifieke uitkeringen. Een stijging van ruim 800% in 3 jaar
tijd. Provincies hebben eveneens te maken met veel meer specifieke uitkeringen en daarmee met
grote kostenstijgingen voor de administratieve- en verantwoordingslasten.