Ledenbrief nummer

Lbr.23/017

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De voordrachtscommissie heeft op 24 april kandidaten voorgedragen voor in totaal 10 vacatures in VNG-bestuur en -commissies. Hierna ontvangt u een toelichting op deze voordracht en de procedure richting de ALV van 14 juni. Met deze ledenbrief wordt ook de mogelijkheid tot het stellen van andere kandidaten geopend.