Ledenbrief nummer
Lbr. 22/059

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In de ledenbrief van 28 oktober is de mogelijkheid geopend tot het stellen van tegenkandidaten voor alle kandidaten (uitgezonderd die voor de commissie Europa & Internationaal) die door de Voordrachtscommissie zijn voorgedragen. Het gaat om de grote vacatureronde na de raadsverkiezingen en de latere vacatureronde voor de invulling van het (vice)voorzitterschap en enkele vacatures in het College voor Arbeidszaken.