Ledenbrief nummer
Lbr. 19/043

In de ledenbrief van 24 mei jl., Lbr. 19/041, informeerden wij u over drie ingediende moties voor de ALV van 5 juni a.s. Daarna hebben wij nog het volgende amendement en twee moties ontvangen:

  • Amendement inzake het contributievoorstel 2020 van de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Hellendoorn e.a.
  • Motie ’Uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel’ van de gemeenten Almere, mede namens de G40-gemeenten
  • Motie ‘Extra ALV Klimaatakkoord’ van de gemeenten Zwijndrecht, Delft e.a.

Het VNG bestuur stelt in zijn vergadering van 3 juni a.s. zijn preadviezen vast op het amendement en de moties. Wij zullen u hierover na de bestuursvergadering informeren. In de bijlagen treft u het amendement en de moties aan.