Ledenbrief nummer
Lbr. 19/012

Op voordracht van de adviescommissie Governance heeft het VNG bestuur op 13 maart jl. 20 waarnemende leden in bestuur en commissies benoemd en een lid van de commissie Europa & Internationaal benoemd. Het ging om een extra vacatureronde naar aanleiding van de raadsverkiezingen in november 2018, waarbij met name in de provincie Groningen veel nieuwe gemeenten zijn gevormd. In deze ledenbrief informeren wij u over deze benoemingen.

Daarnaast stellen wij in deze ledenbrief in totaal 21 nieuwe vacatures open. Het gaat hierbij om de vacature van voorzitter, 12 vacatures in de commissie Europa & Internationaal en 8 vacatures in bestuur en andere commissies. Alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.

Aanmelding kandidaten:

  • U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur, commissies en colleges tot uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 vóór 12.00 uur
  • Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.

NB) Indien u zich aanmeldt wordt uw kandidatuur bekend worden gemaakt aan de betreffende provinciale afdeling, de vereniging van uw doelgroep (burgemeester, wethouder, secretaris, griffier, raadslid) en het betreffende gemeentelijk netwerk (G4, G40, Platform Middelgrote Gemeenten en P10). Deze partijen hebben het recht om aanbevelingen uit hun specifieke achterban te doen. Uw persoonlijke motivatie, curriculum vitae en andere persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met deze partijen. U kunt er zelf voor kiezen om deze informatie met hen te delen.