Ledenbrief nummer

Lbr. 19/024

De adviescommissie Governance heeft op 25 april jl. kandidaten voorgedragen voor in totaal 21 vacatures in VNG-bestuur en -commissies.
Conform de VNG-Statuten en het Reglement voor de commissie Europa & Internationaal:

  • Benoemt het bestuur de voorgedragen dertien kandidaten voor de commissie Europa & Internationaal tot commissielid
  • Legt het bestuur een voorstel tot herbenoeming van voorzitter Jan van Zanen voor aan de ALV van 5 juni a.s.
  • Legt het bestuur een voorstel voor de benoeming van de overige zeven kandidaten voor bestuur en commissies voor aan de ALV van 5 juni a.s.
  • Benoemt het bestuur zes van deze zeven kandidaten tot waarnemend lid tot 5 juni a.s.

In deze ledenbrief ontvangt u een toelichting op de voordracht van de adviescommissie en de benoemingen en voorstellen aan de ALV van het bestuur.
Daarbij wordt de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten geopend voor de kandidaten die door de adviescommissie zijn voorgedragen in de huidige vacatureronde én in de eerdere extra vacatureronde in verband met de raadsverkiezingen van 21 november 2018. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot uiterlijk 15 mei a.s. Op grond van het Reglement van de commissie Europa & Internationaal kunnen voor de vacatures in deze commissie geen tegenkandidaten worden gesteld.