Ledenbrief nummer

Lbr. 23/022

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In de ledenbrief van 10 mei jl. maakten we de enkelvoudige voordracht van de voordrachtscommissie bekend voor de invulling van een aantal vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Daarbij is ook de mogelijkheid tot het stellen van andere kandidaten geopend. In de ledenbrief staat ook een toelichting op de werkwijze en uitgangspunten van de voordrachtscommissie en het vervolgproces richting de ALV van 14 juni. De voordrachtscommissie heeft Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, voorgedragen voor het vicevoorzitterschap. 

Met deze ledenbrief maken we bekend dat de gemeente Doetinchem en een aantal ondersteunende gemeenten Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, kandidaat hebben gesteld voor het vicevoorzitterschap. Voor de overige vacatures zijn geen andere kandidaten gesteld.

Hieronder gaan we achtereenvolgens in op:

  • de enkelvoudige voordracht van de voordrachtscommissie voor de invulling van vacatures
  • de kandidaatstelling van Mark Boumans, burgemeester Doetinchem
  • de besluitvorming in de ALV van 14 juni 2023.