Ledenbrief nummer
Lbr. 19/090

Dit is een voorstel voor een aantal aanpassingen in de statuten van de VNG. De leden moeten hierover beslissen op de Buitengewone ALV op 29 november 2019. Het gaat om twee technische aanpassingen. Die aanpassingen zijn nodig omdat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treedt. Vanaf dan moeten artikelen in de statuten die over de Cao Gemeenten gaan, in overeenstemming zijn met de Wet cao.