Ledenbrief nummer
Lbr nr. 21/030 LOGA : 21/03

Op 18 december 2017 bent u geïnformeerd over de uitwerking van het Akkoord Reparatie FLOovergangsrecht (hierna: Akkoord). In het Akkoord en de uitwerking van het Akkoord zijn afspraken gemaakt over de opbouw en inzet van levenslooptegoeden ter financiering van het FLOovergangsrecht in de periode 2019 tot 2022 en over de afkoop van de aanspraken FLOovergangsrecht voor ambtenaren met afwijkende FLO-leeftijden.

In het Belastingplan 2021 is het overgangsrecht levensloopregeling aangepast. Als gevolg van deze aanpassing blijft slechts tot en met 31 oktober 2021 de mogelijkheid bestaan om de waarde van de levensloopaanspraak op te nemen en deze geheel of gedeeltelijk via de werkgever te laten uitbetalen. Dit betekent dat de uitwerking van het Akkoord voor wat betreft de inzet van levenslooptegoed als financiering van het FLO-overgangsrecht voor het jaar 2021, het uitbetalen van de 3e tranche bruto levenslooptegoed, het toekennen van het 2e deel van de versneld spaarbedragen levensloop, de uitbetaling van de 2e tranche bruto levensloop alsmede de afkoop van het FLO-overgangsrecht voor ambtenaren met afwijkende FLO-leeftijden (FLO 60 jaar) dient te worden aangepast.

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de aanpassingen in de uitwerkingen van het Akkoord als gevolg van het Belastingplan 2021.

Bijlage(n)