5 december 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw en natuur, U behandelt op 10 december de wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering, 35 600). Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt hierop mee. Deze komen neer op de volgende drie punten: Op korte termijn is ruimte nodig voor ontwikkelingen...
12 november 2020
Brief aan parlement
U behandelt in de week van 23 november de begroting van LNV. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee op het onderwerp stikstof en dierenwelzijn. Stikstofaanpak Er moet op korte termijn ruimte komen voor ruimtelijke ontwikkelingen; Pak het natuurherstel stevig aan om dat te realiseren; Een helder samenhangend...
12 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders stikstofproblematiek, Op 8 juni presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek waar u in de week van 16 juni over debatteert. Graag geven wij u het standpunt van gemeenten mee.
27 mei 2020
Brief aan parlement
In een eerste reactie gaf de VNG al aan waardering te hebben voor de 5 miljard die ter beschikking wordt gesteld. De voorgestelde maatregelen lijken een eerste aanzet te bieden voor natuurherstel en voor een toekomst voor de landbouw en het landelijk gebied, maar de VNG constateert wel dat alles...
Podcast
De VNG heeft gemengde gevoelens bij de vandaag gepresenteerde maatregelen voor stikstof. Wij zijn positief over het feit dat het Kabinet de urgentie ziet en met een pakket aan noodmaatregelen komt. Maar de Kamerbrief heeft nog te veel losse eindjes, waardoor het nog steeds niet duidelijk is welke projecten nu...
18 februari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw, U heeft 20 februari uw AO stikstofproblematiek. Graag brengen wij ons standpunt onder de aandacht. Dat gaat in op het gewenste Nationaal stikstofakkoord en onze reactie op het landbouwpakket.