12 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders stikstofproblematiek, Op 8 juni presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek waar u in de week van 16 juni over debatteert. Graag geven wij u het standpunt van gemeenten mee.
27 mei 2020
Brief aan parlement
In een eerste reactie gaf de VNG al aan waardering te hebben voor de 5 miljard die ter beschikking wordt gesteld. De voorgestelde maatregelen lijken een eerste aanzet te bieden voor natuurherstel en voor een toekomst voor de landbouw en het landelijk gebied, maar de VNG constateert wel dat alles...
Podcast
De VNG heeft gemengde gevoelens bij de vandaag gepresenteerde maatregelen voor stikstof. Wij zijn positief over het feit dat het Kabinet de urgentie ziet en met een pakket aan noodmaatregelen komt. Maar de Kamerbrief heeft nog te veel losse eindjes, waardoor het nog steeds niet duidelijk is welke projecten nu...
18 februari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw, U heeft 20 februari uw AO stikstofproblematiek. Graag brengen wij ons standpunt onder de aandacht. Dat gaat in op het gewenste Nationaal stikstofakkoord en onze reactie op het landbouwpakket.
14 februari 2020
Brief aan kabinet
Jan van Zanen (voorzitter van de VNG) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW) roepen minister-president Mark Rutte vandaag in een gezamenlijke brief op om te komen tot een Nationaal Stikstofakkoord. Een dergelijk akkoord moet kunnen rekenen op een breed maatschappelijk en politiek draagvlak. ’Hiermee willen we uit de huidige...
2 december 2019
Brief aan parlement
Naar aanleiding van het verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te komen met een kort position paper over twee wetsvoorstellen over de stikstofproblematiek: het initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof van de leden Kops, Graus en Van Aalst (allen PVV) en het wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof van de...