Nieuws
19 september 2023
Brief aan parlement
Uw Kamercommissie spreekt over de vergunningverlening aan agrarische bedrijven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat graag op uw uitnodiging in om hierover in gesprek te gaan. Dit position paper is ingedeeld als volgt: We gaan eerst in op de vragen die de commissie gesteld heeft; Daaronder volgt onze visie rondom...
25 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat , U vergadert 7 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen...
Autosnelweg van bovenaf
25 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , U vergadert 6 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u...
Landbouw met een boerderij op de achtergrond
17 februari 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw en natuur, U heeft donderdag 23 februari het plenaire debat over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en stikstofproblematiek. Dit thema raakt ook aan het wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277) dat bij uw Kamer aanhangig is. De VNG geeft u graag de volgende...
13 februari 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw en natuur van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, U heeft in de week van 21 februari een plenair debat of een commissiedebat over Stikstofproblematiek. Voor dit debat willen wij namens gemeenten graag opnieuw pleiten voor de zaken die belangrijk zijn voor gemeenten maar die wij...
3 metselaars met stenen en specie-emmer op een steiger
7 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/065
Geachte leden van college en gemeenteraad, De ruimte in Nederland staat onder druk vanwege de optelsom van vele ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, de energietransitie en economische ontwikkeling. Dat terwijl de draagkracht van de natuur en het water- en bodemsysteem haar grenzen bereikt. Meerdere departementen van het rijk acteren nu door...
Landbouw met een boerderij op de achtergrond