4 oktober 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen, U heeft donderdag 10 oktober het notaoverleg van de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw. Wij hebben daar in juni op gereageerd en informeren u graag nogmaals over het gemeentelijk standpunt. Wij zijn blij met de aandacht voor...
Overig
De commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) bestaat uit deskundigen die onder meer werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, de VNG, de beroepsorganisatie van accountants (NBA), accountantskantoren/diensten en het Rijk. De commissie BADO stelt het oplossen van problemen voorop. Problemen die raken aan de bedrijfsvoering en de accountantscontrole van decentrale overheden.
Overig
De commissie BBV heeft een vernieuwde notitie Grondbeleid tot stand gebracht. Deze notitie betreft een samenvoeging en actualisering van de eerder gepubliceerde notities over grondexploitatie, faciliterend grondbeleid, nadere uitleg tussentijds winst nemen en voorbeeld verwerken onderhanden werk. Verder zijn de Vragen & Antwoorden hierover in deze notitie verwerkt. De eerder...
19 juni 2019
Brief aan parlement
Een mail naar de woordvoerders Omgevingswet met aandachtspunten over de Aanvullingswet grondeigendom t.b.v. het debat.
29 maart 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Omgevingswet, Aanleiding Op 4 april heeft uw Kamer de gelegenheid om inbreng te leveren op het verslag op de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (35 133). De gezamenlijke decentrale overheden – verenigd in de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) - geven u in...
Handreiking
Deze handreiking geeft een inleiding in het grondbeleid, en is een leesbaar en praktisch document voor raadsleden, maar ook voor ambtenaren en andere geïnteresseerden. De vorige versie van de handreiking dateerde uit de crisistijd (2014) en actualisering was nodig. Inmiddels ligt de crisis achter ons en zucht een groot deel...