Nieuws
Overig
De VNG heeft deze raadgever over grondbeleid opgesteld om u te helpen bij uw sturende en controlerende taak. Ook geven we antwoord op vragen als: Kan de gemeente de grote tekorten vanuit het grondbeleid als in de kredietcrisis voorkomen nu er volop gebouwd moet worden? Kan de gemeente toch sturen...
Landschap
Overig
De Aedes-longread 'De corporatie en het gemeentelijk grondbeleid' geeft een korte schets van het gemeentelijk grondbeleid aan de hand van ervaringen van corporaties. Wat betekent dat in de praktijk voor corporaties? Hoe komen ze aan nieuwbouwlocaties? Welke mogelijkheden hebben corporaties om het gemeentelijk grondbeleid te beïnvloeden? De longread eindigt met...
Appartementengebouw
11 december 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders bouwen, Op 9 december werd in het AO bouwen aandacht gevraagd voor de gemeentelijke grondprijzen. Dit in de veronderstelling dat lagere grondprijzen de bouw stimuleert (en wellicht de koopprijs verlaagt). Graag willen we daarop reageren omdat uit ons onderzoek blijkt dat deze relatie er helemaal niet is.
Bouwen
Rapport
Woningnood en hoge woningprijzen worden in de media vaak toegedicht aan gemeentebeleid. De kritiek gaat hierbij onder andere over de hoogte van de grondprijzen. Soortgelijke discussies spelen ook op de andere vastgoedmarkten. In opdracht van de VNG heeft Stec Groep hiernaar onderzoek gedaan, gericht op het gemeentelijk grondbeleid, het grondprijsbeleid...
bouwen
4 oktober 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen, U heeft donderdag 10 oktober het notaoverleg van de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw. Wij hebben daar in juni op gereageerd en informeren u graag nogmaals over het gemeentelijk standpunt. Wij zijn blij met de aandacht voor...