Nieuws
Handreiking
Deze handreiking gaat inhoudelijk kort in op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022. Deze wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daartoe worden de kaderstellende en controlerende rollen van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen versterkt. De wetswijziging biedt de gemeenteraad hiervoor...
Gemeenteraadsvergadering
Overig
White paper 'Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking' (pdf, 223 kB) Transities op het gebied van energie, duurzaamheid, digitalisering en robotisering leiden tot voortdurende veranderingen in aard en omvang van de werkgelegenheid. Ieder lid van de beroepsbevolking moet zich een leven lang kunnen ontwikkelen en vorm kunnen geven aan loopbaan...
man achter laptop in flexibele kantooromgeving
Overig
Dit essay, geschreven op verzoek van de VNG, gaat in op ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor de lokale veiligheid en het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn. Het is gebaseerd op een analyse van trends en ontwikkelingen en geeft ook een duiding en interpretatie van die empirische...
Boa's op straat in gesprek
Handreiking
Gemeenten moeten bestemmingsplannen toetsen aan de Dienstenrichtlijn. De ministeries van BZK en EZK hebben hiervoor, in nauwe samenwerking met het IPO en de VNG, deze een handreiking ontwikkeld. Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening Zie ook Bericht van het Kenniscentrum Europa Decentraal over de handreiking
winkelstraat met fietsers en vrouw met kinderwagen, vlaggen aan de gevels
22 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders energie van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, U heeft tot 28 september gelegenheid te reageren op het inbreng verslag van het wetsvoorstel Regels over energiemarkten en energiesystemen (36378, Energiewet). We vragen u namens gemeenten aandacht voor het aspect van energiedelen.
Warmteleidingen
26 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken, Op 28 september debatteert u over verkiezingen. U zult spreken over de evaluatie van de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van maart 2023 en over de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023.
Stemmen met rode potlood