Marin van den Berge, jongste raadslid van Veere
(deelnemer bijeenkomst Zeeland over de Gemeente 2020)

‘Iedereen is op zo’n avond bereid om out of the box te denken, en dat is mooi. Geen algemeenheden, maar hoe gaan we het bereiken. Het thema waarop ik vooral heb ingezoomd, is burgerparticipatie. Je moet waken, vind ik, voor het democratisch gehalte van burgerparticipatie. Zorg dat iedereen betrokken en vertegenwoordigd blijft en maak vooral gebruik van je inwoners, van hun kennis en interesses. Dus vraag jonge ouders als meedenkers bij speeltuinen en ouderen zelf of hun kinderen als het gaat om ouderenzorg. Voor Zeeland vind ik het belangrijk dat je als bestuur dichtbij de inwoners staat. Probeer dat zo te houden. En laten we verder kijken dan de gemeente-, provincie- of zelfs landsgrens. We moeten op steeds meer gebieden kijken naar grensoverschrijdende samenwerking. In 2020 ben ik nog steeds politiek actief – dat verandert niet. Waarschijnlijk nog als raadslid?’